Manhattan

  • Manhattan
    Manhattan

Manhattan je ostrov ležiaci na východe USA, na dolnom toku rieky Hudson, a je vytvorený okrem nej ešte riekami Harlem a East River. Manhattan je zároveň jedným z piatich samosprávnych obvodov mesta New York. Samosprávny obvod Manhattan má totožné hranice s administratívnym okresom New York (anglicky New York County) a zahŕňa okrem územia ostrova Manhattan ešte niekoľko malých ostrovov a malú časť pevniny. Má rozlohu 59,47 km² a v roku 2007 tam žilo 1 620 867 obyvateľov. Územne je okres New York najmenším zo 62 okresov v štáte New York.

 

Okres New York a samosprávny obvod Manhattan sú územne totožné. Okres New York, tvoriaci súčasť mesta New York, už nemá nižšie organizačné jednotky. Zahŕňa celý ostrov Manhattan, obklopený riekami Hudson, Harlem a East River a okrem toho niekoľko menších ostrovov, vrátane Rooseeveltovho ostrova, U Thantovho ostrova (oficiálne známy ako Belmont Island) a malej časti pevniny (Mramorový kopec) susediacej s Bronxom. Mramorový kopec bol pôvodne časťou ostrova Manhattan, ale Harlem River Ship Canal, vykopaný koncom 19. storočia ho oddelil od zvyšku ostrova a nakoniec časť pôvodného koryta rieky Harlem, oddeľujúceho Mramorový kopec od Bronxu, bola zasypaná.

 

Ostrov Manhattan je 21,5 km dlhý a 3,7 km široký v najširšej časti. Okres New York (a teda aj samosprávny obvod Manhattan) má 87,5 km². Z toho je 59,5 km² pevná zem a 28,0 km² vodná plocha. Vodná plocha tvorí 32% z celkovej plochy. Manhattan je spojený mostami a tunelmi s New Jersey na západe a tromi ďalšími samosprávnymi obvodmi mesta New York: s Bronxom na severovýchode a Brooklynom a Queens na východe a juhu. Jediné priame spojenie so Staten Island, piatym obvodom mesta New York, je trajektom.

 

Dejiny

Meno Manhattan pochádza z jazyka pôvodných obyvateľov územia, indiánov z kmeňa Algonquin, a v preklade znamená kopcovitý ostrov alebo miesto opojenosti. Ostrov bol osídlený Holanďanmi v roku 1624. V roku 1625 postavili na južnom cípe ostrova pevnosť Fort Amsterdam, ktorá sa stala jadrom holandského osídlenia v Severnej Amerike nazvaného New Amsterdam, z ktorého sa neskôr stalo mesto New York. Pevnosť bola postavená na obranu najmä proti anglickým a francúzskym útokom. Tvrdí sa, že ostrov Manhattan kúpil v roku 1626 Peter Minuit, guvernér New Amsterdamu, od domorodých obyvateľov kmeňa Lenape za tovar v hodnote 60 guldenov pre Holandskú západoindickú spoločnosť. V druhej anglo-holandskej vojne medzi Anglickom a Nizozemskom vtedajší guvernér Peter Stuyvesant odovzdal New Amsterdam bez boja do rúk Angličanom 24. septembra 1664. Osídlenie bolo premenované na New York, na počesť vojvodu z Yorku, brata anglického kráľa Karola II., ktorému bolo územie pridelené a ktorý sa stal neskôr kráľom Jakuba II.. V roku 1683 bol vytvorený okres New York, ako jeden z prvých 12 okresov štátu New York.

 

Zaujímavosti

Manhattan je najhustejšie osídlenou oblasťou v USA, s hustotou 27 267/km². V roku 1910 hustota dosiahla vrchol, v tom čase dosiahla táto hodnota dokonca 46 428,9/km².