Megalopolis

New York » Megalopolis

  • New York v noci
    New York v noci

Megalopolis je rozsiahla metropolitná oblasť alebo dlhá reťaz súvislých metropolitných oblastí. Tento termín prvýkrát spomenul Jean Gottman v Spojených štátoch v roku 1957 na opísanie veľkej urbanizovanej oblasti pozdĺž východného pobrežia Spojených štátov od Bostonu po Washington, D.C., ktorý sa označuje ako Bos-Wash. Ďalšia megalopolis sa nachádza na južnom pobreží Veľkých jazier a označuje sa ako Chi-Pits, nakoľko sa rozprestiera medzi mestami Chicago a Pittsburgh. V Japonsku je megalopolom oblasť Tokijského zálivu a označuje sa pojmom Tokaidó (spojenie konurbácií miest Tokio, Nagoja a Osaka).