Queens

  • Ulica v Queens
    Ulica v Queens

Queens je najväčšia štvrť amerického mesta New York a druhou najľudnatejšou z celkovo piatich štvrtí. Na jej území sú dve letiská. La Guardia v časti Flushing a pre Slovákov asi najznámejšie Medzinárodné letisko J. F. Kennedyho (poznáme ho pod skratkou JFK).

 

Mestská časť Queens je zhodná s Queens County, čo je etnicky najrôznorodejší okres v Spojených štátoch. V roku 2000 tu tvorili emigranti 46 percent obyvateľstva. Predpokladá sa, že v roku 2010 tu bude väčšina obyvateľstva narodená v zahraničí. S počtom obyvateľov 2,2 milióna je to druhá najľudnatejšia mestská časť New Yorku a desiaty najľudnatejší okres v Spojených štátoch.

 

Dejiny

Queens bol založený v roku 1683 ako jeden z pôvodných 12 okresov New Yorku a bol nazvaný po manželke vtedajšieho kráľa, Kataríny z Braganzy, manželke Karola II. Táto mestská časť sa často považuje za jednu z viac prímestských časti New Yorku. Miestne časti vo východnom Queens sa podobajú na okolité predmestia v západnom Nassau County. V západných a centrálnych častiach má však Queens mestský charakter a niekoľko centrálnych obchodných štvrtí. Long Island City je miestom, kde sa nachádza Citicorp Building, najvyšší mrakodrap v New Yorku mimo Manhattanu. >