Rýchla Anglická komunikácia

Cestovanie » Rýchla Anglická komunikácia

Ak máte v úmysle cestovať do New Yorku a potrebujete získať aspoň základy anglického jazyka, veľmi vhodným učebným materiálom je súbor Anglická komunikácia. Skladá sa zo softwarového CD, dvoch audio CD a cvičebnice. Výhodou je, že Vás nikto nenúti študovať gramatiku ani memorovať slovíčka zo slovníka ale prístupnou interaktívnou metódou vniknete do angličtiny. Tempo si volíte sami, podľa svojich schopností a časových možností. Softwarové CD je obsahom zamerané na komunikáciu v rôznych bežných životných situáciách s pomocou viac ako 700 slov a fráz.

Naštudovanie fráz spočíva v tom, že si vytvoríte vlastné audio stopy a tie potom môžete počúvať v aute, či inom dopravnom prostriedku, v parku na lavičke, na chate, na rybačke a v podstate kdekoľvek až dovtedy, kým ich nebudete vedieť. Výrazy si môžete precvičovať aj tým spôsobom, že si ich vytlačíte na obľúbené obojstranné kartičky. Dve zábavné audio CD sú nahovorené anglickými i slovenskými hovorcami. V 37 lekciách s Vami precvičia poznatky z prvého CD a naučia Vás zvládnuť odpovede na otázky, tvoriť otázky a žiadosti i rôzne dialógy. Metóda 3R - Rozumej - Reaguj - Rozhovor, Vám umožní porozumieť i reagovať na danú situáciu. Budete poznať číslovky a bežné predmety, ako komunikovať na letisku, vo fast foode, v taxíku, v hoteli, porozumiete jedálnemu lístku a dokážete si objednať jedlo, nakúpiť v obchodoch, či vybavovať v banke alebo na pošte, pochopíte nápisy a nebudete mať problémy v cudzom meste s hľadaním určitého miesta, pretože sa naučíte pýtať sa na cestu. V cvičebnici anglického jazyka s kľúčom, nájdete presný návod ako ju používať a tiež tipy ako zintenzívniť svoju výuku. Obsahuje aj cvičenia z audio CD v písanej podobe.