S angličtinou pre deti do New Yorku

Cestovanie » S angličtinou pre deti do New Yorku

Vynikajúcim doplnkom na výuku angličtiny na prvom stupni základných škôl je dvojdielny súbor - Angličtina hrou. Veľmi pôsobivé grafické spracovanie a jednoduché ovládanie s využitím interaktívnej tabule umožňuje vyučujúcemu hravou formou oboznamovať deti so základmi  angličtiny. Prvý diel začína tak, ako keď sa deti učili rozprávať. To znamená, že sa naučia pozdravy, pomenovávať hračky, farby, zvieratká, čísla, členov rodiny, časti tela, rozprávkové postavičky a pod. K ľahšiemu zapamätaniu slovíčok slúžia aj roztomilé kresbičky. Budú sa hrať hľadaním obrázkov, ktorých názvy si vypočujú, budú z písmenok zostavovať slová, slová spájať do dvojíc, cvičiť pravopis slovíčok, lúštiť hádanky, doplňovačky i popletené slová. Na precvičovanie logického myslenia, bystrosti i pamäte slúžia ďalšie časti Hry, Súťaže a Testy. Všetky naučené slovíčka sú obsiahnuté v obrázkovom slovníku. Navyše sú tu aj slovíčka, s ktorými sa deti môžu stretnúť v anglických detských knižkách.

Efektívne učenie angličtiny pre žiakov základných škôl pokračuje druhým dielom, kde sa deti učia ďalšie slová a s obyvateľmi podmorského sveta, ktorý je na CD, zažijú milé dobrodružstvá. V štrnástich vyučovacích témech sú zahrnuté čísla od 10 do 20, dni v týždni, zoologická záhrada, geometrické tvary a telesá, oblečenie, potraviny, nápoje a ďalšie bežné situácie, v ktorých sa dieťa denne vyskytuje. Samozrejmosťou je výuka výslovnosti a pravopisu každého slovíčka. Podobne ako v prvom diele si deti rôznymi hrami precvičujú nové poznatky. Pod nápisom „Vyskúšaj sa“ sa nachádzajú rôzne testy, ktoré sú opäť vytvorené zábavnou formou, napríklad zostavovaním dvojíc, popletené názvy, vymaľovávanky, priraďovanie názvov, poznávanie obrázkov, doplňovačky a pod. Časti Hry, Súťaže a Testy slúžia na dôsledné precvičenie slovíčok, ale i pamäte a postrehu. Slovíčka v obrázkovom slovníku sú zoradené podľa abecedy.